Här finner du de presentationer som talarna hade under Offentlig Chef 2017.

Onsdag 11.00
Vad innebär en övergång från landsting till region?
Från och med 1 januari har Uppsala landsting övergått till region. Vi får ta del av deras arbete som inneburit nya möjligheter och utmaningar och dessutom bli inspirerade av ett spännande förändringsarbete i praktik och teori. Medverkande: Staffan Isling, Regiondirektör, region Uppsala

Klicka här för att ta del av presentationen

Onsdag 11.40
Kampen om tittarna – Om konsten att leda då medielandskapet förändras
SVTs tidigare VD, Eva Hamilton berättar utifrån egna erfarenheter hur du som offentlig chef kan hantera snabba förändringar när förutsättningarna för ditt arbete plötsligt förändras. Ta även del av Evas erfarenheter av krishantering och att hantera situationer som plötsligt påverkar organisationen och ditt ledarskap. Medverkande: Eva Hamilton, tidigare VD Sveriges Television

Klicka här för att ta del av presentationenTorsdag 09.50
Kris – 7 metoder för att identifiera, agera och hantera kriser i verkligheten
Samhället har blivit tuffare, hotbilden ökar mot myndigheter, organisationer och medborgare. Det
här ställer högre krav på våra offentliga verksamheter. Polisens presschef Varg Gyllander berättar om
hur man agerar vid hotfulla situationer och reella hot samt ger dig sju handfasta tips hur du skall agera i en krissituation och drar paralleller från Husbykravallerna 2013, Helikopterrånet 2009, m.m. Medverkande: Varg Gyllander, Presschef, Stockholmspolisen

Klicka här för att ta del av presentationen

Torsdag 10.20
Panelsamtal: Vilket ledarskap krävs för effektiv samverkan mellan stat och kommun?
Det svenska samtalet står inför betydande utmaningar och möjligheter inte minst föranlett av 2015 års stora flyktingmottagande. En avgörande nyckel för att lyckas är samverkan mellan kommun och stat, mellan näringsliv/ideell sektor och offentlig förvaltning, mellan olika politikområden som utbildnings-, arbetsmarknads-, bostadspolitik mm. Hur ser det ledarskap ut som förmår leda i samverkan? Hur utmanas ledarskapet i en ny och framåtriktad målbild? Medverkande: Mattias Jansson , Kommundirektör, Botkyrka kommun, Madeleine Sjöstrand , Förbundsdirektör, Kommunförbundet Stockholms län, Anders Kessling , Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet med ansvar för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen. Samtalet leds av Micael Mathsson, Grundare, Gaia Leadership.

Klicka här för att ta del av presentationen

Torsdag 14.00
PRAKTIKFALL: Konsten att leda i samverkan för en smartare stad
Uppsala kommun valde under 2016 att upphandla en leverantör och partner inom geografiska
informationssystem (GIS). Kartor och geografisk information är något som knyter samman flera
verksamheter, möjliggör digitalisering och effektivare arbetsflöden. I arbetet med digitalisering
för en smartare stad krävs införandet av ny teknik, men framförallt förändrade arbetsprocesser,
då är ledarskapet avgörande för resultatet. Praktikfallet visar på vilka förändringsprocesser
som sker samt hur och vad som krävs för att åstadkomma en gemensam målbild och ett
lyckat partnerskap mellan kommun och leverantör. Medverkande: Sara Johansson, GIS-strateg, kommunledningskontoret Uppsala kommun, Oscar Monell, Strategisk rådgivare och Lösningsarkitekt, Esri Sverige

Klicka här för att ta del av presentationen

Torsdag 14.40 Frigör medarbetarnas potential med gemensamma verksamhetskartor
Allt går fortare, alla medarbetare behöver fattar verksamhetsbeslut om inriktning flera gånger varje dag och vi behöver ha organisationer med gemensamma visioner, strategier och stor förståelse för sin egen helhet. Men många vittnar om hur komplexiteten och fragmenterad förståelse för visionerna, strategierna och sitt eget sammanhang istället leder till en organisationströghet som skadar både medarbetarna och organisationen. Navigera rätt, säkerställa framtidssäkrade beslut samt öka vår förändringstakt genom att alla medarbetare delar en och samma helhetssyn om var vi är idag och vår målbild. En gemensam karta baserad på verksamhetsgeografin möjliggör vi just detta samt ger oss nya analyser och ett konstruktivt samtal för hela vårt värdenätverk.
Medverkande: Cecilia Nordén, Verksamhetsarkitekt, IRM, Annika Klyver, Verksamhetsarkitekt, IRM

Klicka här för att ta del av presentationen