Jan Eliasson, Diplomat och fd vice generalsekreterare för FN (2012-2016)

Jan Eliasson, Diplomat och fd vice generalsekreterare för FN (2012-2016)

Jan Eliasson, Diplomat och fd vice generalsekreterare för FN (2012-2016)