Under Offentlig Ekonomi 2018 utser vi vinnaren av utmärkelsen ”Guldkronan 2017”, årets ekonomichef. Priset delas ut i samarbete med Offentliga Affärer och delas ut under banketten för Offentlig Ekonomi 2018 den 17 januari i Uppsala.

Priset kan delas ut till den som åstadkommit synnerlig förbättring av organisationens ekonomi och/eller utmärkt sig för innovativa lösningar som organisationen kunnat dra stor nytta av. Alternativt kan priset delas ut till den ledare inom ekonomifunktionen som genom gott ledarskap bidragit till ett gott arbetsklimat och motiverade medarbetare.

Vem vinner utmärkelsen Guldkronan?

Anette Ömossa, Ekonomichef, Järfälla kommun

I en kommun som fastnat i sina invanda spår har Anette Ömossa moderniserat arbetssättet i Järfälla och tydliggjort kopplingarna mellan budget och verksamhet. Med en tydlig ekonomisk styrning vet alla vad de ska jobba med och ger en tydlighet till både chefer och politiker vad som går bra och vad som inte går bra.

Charlotte Goliath, Ekonomichef, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm

Charlotte Goliath har i rollen som ekonomichef på ett och ett halvt år lyckats vända en arbetsgrupp med verksamhetens sämsta medarbetarenkätresultat till att vara den enhet som flest vill arbeta på. Hon värdesätter medarbetarna och litar på deras kompetens. Dessutom är hon en bra strukturerad ekonom som håller oss ständigt informerad över vad som händer i verksamheten.

Ulrika Klemets, Ekonomichef, Enskede-Årsta-Vantörs stadsförvaltning

Ulrika Klemets är ekonomichefen som inte är bara intresserad av siffror utan bryr sig om hela verksamheten. Hon tydliggör hur jämställdhetsprincipen ska följas med ekonomiska termer och ser aktivt på hur resursfördelningen mellan flickor och pojkar är i olika projekt. En ekonomichef som verkligen ser helheten.

???????????

Elisabeth Steen Ekstedt, Ekonomichef, Trelleborgs kommun

Elisabeth Steen Ekstedt har stor erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation där hon utstrålar trygghet, ärlighet och transparens, vilket både politiker och medarbetare uppskattar. Hon ser sig själv som inlyssnande, lösningsinriktad, engagerad och nyfiken, vilket är hennes sätt att vara. Hon har ett stort kontaktnät och räds inte att använda det och hon ses som en tydlig och empatisk chef som ser och hör alla i stora så väl som små organisationer.

Ingela kort 200

Ingela Karlsson, Ekonomichef, Övertorneå kommun

Med en tydlig budget och uppföljning har Ingela Karlsson utvecklat helheten för verksamhetsutvecklingen. Hon har också tydliggjort själva arbetssättet hur medarbetarna kan påverka och utveckla organisationen.

hakan_stridsberg_20161118_webb

Håkan Stridsberg, Ekonomichef, Region Jönköpingslän

Håkan har sett till att varje enhet av våra 13 kliniker fått till en handlingsplan för att få en budget i balans, vänt ett stort underskott och hanterat kravet att spara 75 miljoner. Han har fått cheferna på klinikerna att inte bara ta ansvar för sina egna budgetar utan även tycka det är roligt! Cheferna arbetar nu med ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som de tar ansvar för att leverera bra vård.

Lämna ett svar